Felhasználási feltételek

/Utolsó frissítés ideje: 2022.04.11/

 

   A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban „Felhasználási Feltételek”) a jelen honlapon (a továbbiakban „Honlap”) elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. A Honlapra történő belépéssel Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket, amelyek a Honlapon tett első látogatásakor haladéktalanul hatályba lépnek.

 

Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

 

A Honlap fenntartója és üzemeltetője Varga Tamás magánszemély, 5362, Tiszaörs, Petőfi út 10, E-mail: info kukac hunvagyok.hu .

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgáljuk vagy módosítsuk. A Felhasználási Feltételek legutóbbi frissítésének időpontját a Felhasználási Feltételek tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

 

Javasoljuk, hogy töltse le PDF formában vagy mentse el képernyőfotóként a jelen Felhasználási Feltételeket későbbi hivatkozás, felhasználás céljából. Időről időre frissíthetjük, illetve módosíthatjuk a Honlapot reflektálva  felhasználóink szükségleteire, üzleti prioritásainkra vagy egyéb ok miatt.

 

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek és a Honlapon máshol meghatározott egyedi rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók.

 

 

1. KIK REGISZTRÁLHATNAK

 

Bárki regisztrálhat a hunvagyok.hu oldalra, aki betöltötte a 18. életévét és elfogadja az alábbi feltételeket:

tilos durván megszólítani embertársainkat mind a közös felületeken, mind privát levelezés során;

 

2. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

Ön vállalja, hogy a Honlap használata során minden alkalmazandó jogszabályt, szabályt és szabályozást betart. Elvárjuk a Honlap felhasználóitól, hogy a jogszabályokat, valamint mások jogait és méltóságát tiszteletben tartsák.

 

A Honlapot és a Honlapunkon kínált szolgáltatásainkat tilos felhasználni:

 

olyan módon, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy szabályozásokat;

jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása van;

károkozás vagy károkozási kísérlet céljára, illetve mások törvényes jogainak vagy méltóságának megsértése céljából;

személyek zaklatásának, megfélemlítésének, megsértésének vagy megalázásának céljából;

arra, hogy egy másik személynek vagy jogi személynek – ideértve többek között a Társaság képviselőit is – adja ki magát a felhasználó;

kéretlen vagy illetéktelen reklámok vagy egyéb promóciós anyagok, illetve bármilyen hasonló üzletszerzési forma továbbítására vagy küldésére;

a Honlap bármely részének keretbe foglalása („framing”) vagy tükrözése céljából;

adatbázis kialakítására a Honlap tartalmának letöltésével és tárolásával;

olyan adatok továbbítására, illetve anyagok küldésére vagy feltöltésére, amelyek vírust, trójai falovat, férget, kémprogramot, adware-t vagy egyéb káros programot, illetve számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmaznak; valamint

a Honlapunkhoz, a Honlapunk tárolására szolgáló szerverhez vagy a Honlapunkhoz kapcsolódó egyéb szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz történő illetéktelen hozzáférés céljára. A szabályok ilyen megszegését az illetékes bűnüldözési hatóságoknak jelentjük, és a hatóságok kérésére feltárjuk a szabályszegő személyazonosságát.

Honlapunk használatával Ön az alábbiakba is beleegyezik:

 

nem másolja, duplikálja vagy értékesíti a Honlapunk tartalmát vagy annak bármely részét a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit sértő módon;

jogosultság nélkül nem fér hozzá, továbbá nem okoz kárt vagy zavart

Honlapunk tartalmában vagy annak egy részében;

azon eszközben vagy hálózatban, amelyen a Honlapot tároljuk;

azokban a szoftverekben, amelyek Honlapunk működését biztosítják; vagy

azokban a berendezésekben, hálózatokban vagy szoftverekben, amelyet harmadik fél birtokol vagy használ a Honlappal összefüggésben.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételeket sértő tevékenység jut tudomásunkra, illetve a jelen Felhasználási Feltételeket sértő információkat vagy anyagokat tesznek közzé, továbbítanak, vagy más módon bocsátanak rendelkezésre a Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban, jogosultak vagyunk – de kötelesek nem – az adott információt vagy anyagokat eltávolítani vagy azok hozzáférését letiltani, illetve azonnali hatállyal beszüntetni a Honlapok Ön általi használatát. Jogosultak vagyunk felfedni az Ön személyazonosságát olyan harmadik személyeknek, akik azt állítják, hogy az Ön által a Honlapunkon közzétett vagy feltöltött tartalom sérti a szellemi tulajdonjogaikat vagy a magánélethez fűződő jogaikat és erről hatósági felkérés érkezik az üzemeltetőhöz.

 

3. TECHNIKAI FELELŐSSÉG

 

A tudomány és technológia állásának megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a Honlap bizalmas jellegének, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

 

Mindazonáltal értjük, hogy nincs 100%-os védelem, erre tekintettel nem szavatoljuk, hogy a Honlapunk nulladik napi támadásoktól mentesen, illetve hiba- és vírusmentesen működik. A felhasználó maga felel a saját számítástechnikai rendszerének, számítógépes programjainak és platformjának a Honlap eléréséhez szükséges beállításaiért, megfelelő működéséért. Javasoljuk, hogy számítógépének védelme érdekében használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket.

 

A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk a felelősséget a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyában a jelen Honlappal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve az anyagok, adatok, szövegek, képek, hang- és képi anyagok letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket.

 

A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk továbbá minden felelősségünket a Honlap hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért.

 

4. MEGFELELŐSÉG

 

A jelen Felhasználási Feltételek megszegése a Honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, amely az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét maga után vonhatja:

 

honlapunk használati jogának haladéktalan, ideiglenes vagy végleges visszavonása;

figyelmeztetés küldése;

peres eljárás Ön ellen a feltételek megszegése miatt felmerült károk (ideértve többek között az igazolt adminisztrációs és jogi költségeket is) megtérítéséért;

további jogi fellépés Önnel szemben; illetve

az általunk indokoltan szükségesnek tartott információk kiadása a bűnüldöző hatóságoknak.

 

5. ALKALMAZANDÓ JOG

 

A jelen Felhasználási Feltételekre, azok tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a magyar jogszabályok az irányadók.

 

Mindkét fél megállapodik abban, hogy Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatósága van.

 

6. ELÉRHETŐSÉG

 

Amennyiben a honlappal, vagy jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatban észrevétele van, forduljon bátran az oldal üzemeltetőjéhez az info kukac hunvagyok.hu e-mailon keresztül.

Az oldal jelenleg még tesztüzemmódban működik.